Novinky

Archív

 • 44. kongres EUY v r. 2017 - téma "Joga je teraz",  pre členov členských organizácií SAJ umožňuje zvýhodnenú účasť. ( Info:spjke@netkosice.sk). 1.10.2016
 • Medzinárodný deň jogy - 21.6.2018. Členovia SAJ uskutočnia rad akcií pri tejto príležitosti v Bratislave, v Košiciach a ďalších mestách. Výsledok je na www.denjogy.sk..
  11.01.2018
 • Zasadnutie valnej hromady a výboru EUY v Dubline (marec 2018) a  Zinale -  august 2018
  1.10.2017
 • Prosíme cvičiteľov, ktorí končili kurzy SAJ, aby si aktualizovali kvalifikáciu a prihlásili sa na SAJ (spjke@netkosice.sk) ohľadom nových legislatívnych zmien inštruktorstva (cvičiteľstva) jogy.
  1.10.2016
 • Dr. Anuradha Choudry  a Dr. Vinayachandra z Jainskej Univerzity v Bangalore budú mať wekend o jogovej psychológii a jogovej sanskritskej terminológii (sept. 2017), Košice
  20.2.2015
 • Diskusné príspevky
  30.8.2010
 • EUY a SAJ sú podporovateľmi medzinárodného odborného časopisu Spirituality Studiesspirituality-studies.org   Tento unikátny časopis je otvorený  pre autorov z radov členov  SAJ. Blogy aj v slovenčine.
European Union of Yoga